Valquer Lietuva mėlynas logo
Search
Close this search box.

Užsisakykite priemonių už 39 EUR ar daugiau ir mes jas pristatysime nemokamai į Omniva paštomatą!

Prekių pristatymas

7.1. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu per Pardavėjo pasitelktą Kurjerį arba į savitarnos siuntų terminalą, tokiu atveju Pirkėjui atsiimant Prekes savarankiškai. Tuo tikslu, Prekių užsakymo pateikimo metu Pirkėjas įsipareigoja pasirinkti ir nurodyti tikslų Prekių atsiėmimo (pristatymo) būdą bei Prekių pristatymo adresą (jeigu pristatoma per Kurjerį). Taikytinos Prekių pristatymo išlaidos (jeigu taikomas ir (ar) taikomas priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto Prekių perdavimo būdo) nurodomos ir pateikiamos Pirkėjui Tinklapyje Prekių užsakymo metu.

7.2. Jeigu Tinklapyje ir (ar) Pardavėjo Pirkėjui pateikiamame Prekių užsakymo patvirtinime (šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 3.1 punktas) nėra nurodyta kitaip, Prekės parengiamos perduoti ir (ar) pristatomos Pirkėjui per nuo 1 iki 10 darbo dienų laikotarpį, skaičiuojamą nuo aplinkybių, aptartų šių Prekių pirkimo – pardavimo taisyklių 6.6 punkte, atsiradimo dienos. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais (įskaitant, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių) Prekių pristatymas gali vėluoti. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti kitą Pirkėjui tinkantį Prekių pristatymo terminą arba atšaukti Prekių užsakymą, jei Pirkėjas to pageidauja. Bet kuriuo atveju, kai Pirkėjas yra Vartotojas, Pardavėjas įsipareigoja pristatyti jam Prekę ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Sutarties sudarymo dienos.

7.3. Užsakymo pateikimo (formavimo) metu Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymą:

7.3.1. per Kurjerį, prieš pristatant Jums Prekes su Jumis bus susisiekta ir suderintos pristatymo detalės;

7.3.2. į savitarnos siuntų terminalą ar atsiėmimo tašką. Užsakytas Prekes Jūs galėsite atsiimti iš siuntų terminalo ir atsiėmimo taškų Jums patogiu laiku ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo Mūsų pranešimo apie galimybę atsiimti Prekes Jums pateikimo. Pristačius siuntą, apie tai Jums bus pranešta SMS žinute ir/ar el. paštu.

7.4. Jeigu Prekės nėra Pirkėjo atsiimamos per aukščiau 7.3.2 punkte nurodytą terminą ir (ar) Jūs mūsų neinformuojate ir nesuderinate su mumis vėlesnio Prekių atsiėmimo ar kitų Prekių atsiėmimo sąlygų (t. y. neatliekate kitų daiktų priėmimui būtinų veiksmų), bus laikoma, kad Jūs atsisakote Sutarties ir Pardavėjas neturi Jums jokių įsipareigojimų, kylančių iš šios Sutarties, išskyrus grąžinti visas Jūsų Pardavėjui jau sumokėtas sumas – Prekių kainą

7.5. Jeigu Prekės pristatomos Pirkėjui, Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats, išskyrus, jeigu Prekių užsakymo metu skiltyje „Komentarai ir papildoma informacija“ Pirkėjas nurodo kito asmens, priimsiančio Prekes, vardą ir pavardę. Tuo atveju, kai Pirkėjas negali priimti Prekių pats, įskaitant kai Prekių užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjo ar Pirkėjo nurodyto asmens nėra, Pardavėjo įgaliotas asmuo (Kurjeris) turi teisę išduoti Prekes bet kuriam kitam Prekių pristatymo adresu esančiam veiksniam pilnamečiam asmeniui, pateikusiam mokėjimo už Prekes patvirtinimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį Sutarties sudarymą ar teisę priimti pristatomus daiktus. Tokiu atveju, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui. Jeigu Pirkėjo nurodytu Prekių pristatymo adresu Pirkėjas nebus rastas, Kurjeris bandys pristatyti Prekių užsakymą dar 3 kartus.

7.6. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių ir (ar) dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių.

7.7. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių, nurodytų šiose Prekių pirkimo-pardavimo taisyklėse, negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės (ir jei nėra galimybės pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę), įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus, jeigu buvo atliktas mokėjimas pagal Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 6.5.1 punktą.

7.8. Laikoma, kad Prekės pateiktos (perduotos) Pirkėjui tinkamai, kai pasirašomas Prekių perdavimą – priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantis dokumentas (pavyzdžiui pristatymo paslaugas teikiančio trečiojo asmens (Kurjerio) pateiktas pristatymo važtaraštis, sąskaita ar pan.). Pirkėjas patvirtina, jog jam yra žinoma aplinkybė, kad, pasirašius Prekių perdavimą – priėmimą (pristatymą ir (ar) atsiėmimą) patvirtinantį dokumentą, Prekių atsitiktinio žuvimo ir (arba) sugedimo rizika pereina Pirkėjui.

7.9. Prekių kiekis ir jų įpakavimas tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Prekių perdavimo metu nustačius Prekių kiekio trūkumą, Prekių ir (ar) Prekių pakuotės pažeidimus, tokius trūkumus privalote nurodyti Prekių perdavimą patvirtinančiame dokumente (kaip aptarta šio skyriaus 7.8 punkte), taip pat nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją raštu Tinklapyje ar Taisyklėse nurodytais kontaktiniais rekvizitais, kaip tai aptarta šių Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių 7.10 punkte. Tokiu atveju pažeidimai, atsiradę dėl Pardavėjo kaltės, šalinami Pirkėjo ir Pardavėjo suderinta tvarka ir terminais. Vėliau pretenzijos dėl Jums perduotų Prekių kiekio ir (ar) įpakavimo nepriimamos.

7.10. Pirkėjas privalo raštu informuoti Pardavėją apie nustatytus akivaizdžius Prekių kokybės (pakuotės pažeidimai, kiekio neatitikimas ir pan.) trūkumus nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo Prekių perdavimo jam dienos (kitu atveju, praėjus nustatytam terminui, Pirkėjas neturės teisės pateikti Pardavėjui pretenzijų dėl akivaizdžių perduotų Prekių trūkumų). Tokiais atvejais taikomas šio Prekių pirkimo-pardavimo taisyklių skyriaus 9.1 punktas. Atkreipiame Jūsų dėmesį į tai, kad minėtas punktas netaikomas tais atvejais, kai Tinklapyje aiškiai nurodyta, kad parduodamos Prekės yra su pažeista pakuote ir, atitinkamai, Prekės parduodamos už mažesnę kainą. Laikoma, kad užsakydamas tokias Prekes, Pirkėjas sutinka jas pirkti nurodytomis aplinkybėmis ir ateityje negali reikšti reikalavimų ar pretenzijų Pardavėjui dėl Prekių pakuotės pažeidimų ar trūkumų.

Pirkinių krepšelis
0
    0
    Krepšelis
    Krepšelyje nėra prekiųGrįžti į parduotuvę
    ×